iV InteractionViewer

De InteractionViewer biedt elke intervisiegroep een besloten online platform voor het plannen van bijeenkomsten
en het voorbereiden, delen en verdiepen van casussen Probeer iV
iV proberen of bestellen?

InteractionViewer haalt meer uit intervisie

 • Heeft u het idee dat er inhoudelijk meer uit intervisie te halen valt?
 • Wilt u werken met casussen die rijk zijn aan persoonlijke waarnemingen, handelingen en gevoelens in concrete situaties?
 • Wilt u intervisie-inzichten vastleggen, casussen later nog eens inzien of gezamenlijke lessons learned formuleren?
 • Gaat de logistieke organisatie van bijeenkomsten soms ten koste van de inhoud?
 • Moet u deelnemers (te) vaak herinneren aan het voorbereiden van hun casus?

De InteractionViewer sluit aan op de verschillende fasen van een intervisieproces*. Zo kunnen de facilitator en de deelnemers zich vooral concentreren op inhoud en verdieping.

* Bijvoorbeeld beschreven in het Praktijkboek Intervisie, Bellersen & Kohlmann

Hoe werkt een deelnemer een casus uit in iV?

iV leidt de intervisiedeelnemer bij het voorbereiden van een casus stapsgewijs en op een natuurlijk aanvoelende manier door gestructureerde vragen. Met deze vragen zet hij persoonlijke observaties en (re)acties in de casus voor zichzelf op een rij.

Onderstaande slider toont pagina’s uit de gebruiksintroductie die in iV beschikbaar is na het inloggen als deelnemer.

 • Je begint het uitwerken van een nieuwe casus met het als casustitel kort opschrijven van jouw vraagstuk of onderwerp. In het zelfde scherm begin je ook met een overzicht van voor jou markante gebeurtenissen. iV stelt je de vragen en geeft toelichtingen.
 • Het casusoverzicht is de homepage van de casus. Tijdens het uitwerken is dit het centrale scherm van waaruit je de verschillende stappen begint. Hier staat ook de knop om de casus te delen met de intervisiegroep als je klaar bent met de voorbereiding. Het inzien van een gedeelde casus start eveneens hier.
 • Vanuit het casusoverzicht start je het uitwerken van een gebeurtenis in een verhaallijn. Eerst ga je die gebeurtenis typeren via twee eenvoudige vragen. Deze typering gebruikt iV voor selectie van de open vragen waarmee je vervolgens op weg wordt geholpen in het uitwerken van jouw verhaallijn.
 • Het Verhaallijn uitwerken scherm bestaat uit drie onderdelen. In het witte tekstblok staan de vraag en toelichting. Het tweede onderdeel is een blok met geeltjes waarop je jouw antwoorden schrijft. Het derde onderdeel is een 3D ruimte waarin je de geeltjes met jouw antwoorden een plek gaat geven.
 • Als je een antwoord hebt opgeschreven sleep je het geeltje naar de 3D ruimte. Voor het uitwerken van een verhaallijn leidt iV je door 4 stappen met telkens een bijbehorende vraag en toelichting. Bij de eerste twee vragen helpt iV je ook op weg door aan te geven waar je om te beginnen de geeltjes in de 3D tijdruimte moet plaatsen.
 • Tijdens de derde stap ga je verder met het op geeltjes schrijven wat jij allemaal zag, deed of voelde tijdens het verloop van die gebeurtenis. Het herinneren wordt geholpen door de geeltjes in de 3D tijdruimte in chronologische volgorde te plaatsen. De twee al geplaatste geeltjes dienen hierbij als referentiepunt (maar kunnen verplaatst worden).
 • Tijdens de vierde stap rond je jouw verhaallijn af. Je bekijkt of je nog geeltjes wil invoegen of verplaatsen. In stap 3 en 4 kan je alle geeltjes vrijelijk verplaatsen om jouw beleving van de volgorde goed weer te geven (eerder, min of meer gelijktijdig, of later). Het resultaat is een soort foto van hoe jij het verloop van een gebeurtenis hebt beleefd.
 • Op dezelfde wijze als voor gebeurtenissen in het verleden kan je een verhaallijn uitwerken met hoe jij op dit ogenblik verwacht dat deze casus zich in de toekomst zal ontwikkelen.
 • Na het verhaallijnen uitwerken kan je starten met Synthese & reflectie. De eerste stap daarin is het door jouw verhaallijnen lopen om geeltjes op te sporen die je op elkaar vindt lijken. Deze gelijkende geeltjes vat je samen (letterlijk) door ze naar een groep te slepen en als groep een samenvattende naam aan te geven.
 • De benamingen van de samenvattende groepen kan je in een ander bij Synthese & reflectie behorend werkblad overzichtelijk ordenen (bijvoorbeeld oorzaken links, uitkomsten rechts en sleutels in het midden).
 • Als derde stap in het kader van Synthese & reflectie kan je tenslotte jouw aantekeningen en conclusies opschrijven in het notitieblok.
 • Na de Synthese & reflectie kom je via de vaste bijbehorende menuknop bovenin het scherm weer op het casusoverzicht. Als je jouw casus daartoe geschikt acht druk je op de knop casus delen. Hierdoor gaat er een bericht naar jouw intervisiegenoten en kunnen ze de casus inzien via het groepsscherm. Ook kan je hier kiezen voor casus afdrukken.
 • Voor een intervisiesessie in workshop opzet kan je de casus printen. De geeltjes worden geprint op een zodanig formaat dat je ze kan uitknippen om bijv. op een muur te plakken. Ook kan je jouw casus via beamer projecteren; dat scheelt papier en toevoegingen kan je dan eventueel direct al verwerken.
De iV-democasus is gebaseerd op In gesprek met mijzelf (Nelson Mandela, 2010) en nelsonmandela.org/exhibitions

Kenmerken InteractionViewer

Effectieve intervisie

Hoe uitgebreider een casus is uitgewerkt, hoe meer verdieping u kunt aanbrengen tijdens de bijeenkomst zelf.

Bespaar tijd

Bij intervisie gaat vaak kostbare tijd verloren aan het organiseren van afspraken en het herinneren van deelnemers aan het inbrengen van hun casus. Met iV gebeurt dit vooraf waardoor u meer tijd en energie overhoudt om aan de slag te gaan met de inhoud.

Gebruikersvriendelijk

InteractionViewer is zeer gebruikersvriendelijk en werkt eenvoudig met klikken en slepen. Deelnemers kunnen zonder training meteen aan de slag.

Via internet

Gebruikers kunnen op elke plek en ieder gewenst moment veilig inloggen in iV via een webbrowser.

Online delen

Casussen zijn online voor alle deelnemers beschikbaar. Een casus kan met een beamer worden geprojecteerd en voor een ‘klassieke’ workshop kan de casus worden uitgeprint. De intervisiegroep bouwt een interessant overzicht van casussen op.

Voor groot en klein

InteractionViewer is zowel geschikt voor facilitators met één of enkele groepen als organisaties met veel intervisiegroepen (ook zelforganiserende groepen!) .

Veiligheid & privacy

Elke gebruiker krijgt persoonlijke inloggegevens. Er zijn verschillende autorisaties voor deelnemers, facilitators en coördinatoren. Als je een casus schrijft, bepaal je zelf wanneer je jouw casus deelt. Alleen groepsleden kunnen gedeelde casussen inzien.

Wetenschappelijke basis

De manier van uitwerken van een casus in iV is ontleend aan theorieën uit de cognitieve psychologie, zoals de critical incidents technique, attributietheorie, belief revision en cognitive mapping.

Support

Is iets niet duidelijk tijdens het uitschrijven van een casus? Heeft u suggesties? U kunt direct vanuit iV feedback versturen naar de helpdesk.